S&OP

Se Video News Release om S&OP projektet

STYRKET KONKURRENCEKRAFT GENNEM IMPLEMENTERING AF SALES & OPERATIONS PLANNING (S&OP)

S&OP er et 2-årigt projekt, der har til formål at udvikle ny viden om, hvorledes danske virksomheder kan skabe øget konkurrencekraft gennem implementering af tværgående Sales & Operations Planning processer.

Projektet er støttet af Industriens Fond.


Arrangementer i Sales & Operations Planning projektet

.

>> Gå-hjem-møde 12. juni 2018

>> Gå-hjem-møde 6. juni 2018

>> Gå-hjem-møde 30. november 2017

>> Gå-hjem-møde 14. november 2017

“S&OP er nyt for virksomheden og også for mig. Jeg er netop blevet udnævnt S&OP manager og skal balancere demand og supply processen. Det kommer i høj grad til at handle om Stakeholder Management, men også om fokus på hvordan kapaciteten bruges og dermed af graden af servicering af vores kunder.”  S&OP Manager Dick Esmark, Mac Baren Tobacco Company