Resultater

Herunder vil projektets resultater blive offentliggjort i form af blandt andet videoklip, praksisrettede artikler og udviklende værktøjshæfter i relation til de forskellige faser af projektet.

Fase 1: Litteraturstudier.

Fase 2: Best practices og implementering i danske virksomheder.

Fase 3: S&OP implementeringsforløb i 10 virksomheder.

Fase 4: Udbredelsen af S&OP i Danmark, herunder at identificere årsager til, hvorfor S&OP ikke anvendes/anvendes; drivkræfter og barrierer; succeskriterier for implementering og den konkrete effekt på performance.

Fase 5: Videomateriale om hele forløbet offentliggøres sammen med et antal praksisrettede artikler og udviklede værktøjshæfter.