10 implementeringsforløb

Projektet  indeholder studier af S&OP implementeringsforløb i 10 virksomheder.
Forløbet i hver virksomhed består i orientering om S&OP for topledelsen og medarbejdere, kommittent fra topledelsen; valg af S&OP projektdeltagere; træning af S&OP projektdeltagere; forberedelse af masterdata til processen; kick-off og sparing i S&OP cyklussen gennem 3 måneder. Efterfølgende vil der være månedlige S&OP opfølgningsmøder.

Mercuri Urval deltager i implementeringen af S&OP i virksomhederne med deres erfaring fra rekruttering af både salgs- og supply chain personale og deres store indsigt i forskellige personlighedsprofiler. Personprofil elementet vil udgøre et centralt element i de værktøjer, projektet vil udvikle.
Implementeringen gennemføres med ekstern assistance fra Implement Consulting Group.

Der vil ske videooptagelser i de enkelte virksomheder til at kommunikere til organisationen omkring S&OP og det konkrete indhold af deres S&OP procesforløb. Udpluk af videoerne vil løbende blive lagt op her på siden.

De medvirkende virksomheder er: