Projektets faser

S&OP projektet består af fem faser:

Fase 1: Litteraturgennemgang
Fase 2: Kortlæning af best practices i implementeringen af S&OP blandt 5 danske             virksomheder
Fase 3: Studier af S&OP implementeringsforløb i 10 virksomheder
Fase 4: Spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække udbredelsen af S&OP i Danmark
Fase 5: Afholdelse af to halvdagskonferencer, hvor projektets samlede resultater formidles

Yderligere information om de enkelte faser findes under de respektive faser.