Fase 1

Fasen er gennemført

Forberedelse

Denne indledende fase handler om:

  • Projektmobilisering
  • Ansættelse af en postdoc
  • Gennemgang af litteratur inden for S&OP
  • Planlægning af fase 2