Fase 3

S&OP Implementeringsforløb

Denne fase indeholder studier af S&OP implementeringsforløb i 10 virksomheder. Den samlede varighed af fasen er 12 måneder. Nogle virksomheder vil være hurtigere til at komme i gang end andre. For hver virksomhed vil der være tale om en måneds forberedelse og dernæst en tre måneders pilot, som litteraturen anviser.

“Mac Baren Tobacco deltager i S&OP projektet med SDU, fordi vi ser en mulighed for at løfte Mac Baren Tobacco’s kapacitetsudnyttelse til et nyt niveau.” Direktør Jarl Freiesleben, Mac Baren Tobacco Company

Forløbet i hver virksomhed vil bestå i orientering om:

  • S&OP for topledelsen og medarbejdere
  • Commitment fra topledelsen
  • Valg af S&OP projektdeltagere
  • Træning af S&OP projektdeltagere
  • Forberedelse af master data til processen
  • Kick-off og sparing i S&OP cyklussen gennem piloten

Derefter vil der ske deltagelse i månedlige S&OP møder i et antal måneder fremadrettet. Nogle virksomheder vil her være hurtigere til at køre processen selv end andre, men erfaring viser, at virksomheder efter fire til fem uger, efter færdiggørelse af piloten, vil være i stand til at køre selv.

Der vil ske videooptagelser samt anden dokumentation af nogle af forløbene. Ligeledes vil der blive arbejdet med at bruge video i de enkelte virksomheder til at kommunikere til organisationen omkring S&OP og det konkrete indhold af deres S&OP procesforløb.

Som noget unikt vil der blive sat fokus på forskellige personlighedstyper i S&OP processen. Mercuri Urval har mange års erfaring i at rekruttere både salgs- og supply chain personale og har stor indsigt i forskellige personlighedsprofiler. Virksomheden bidrager derfor med deres ekspertise i projektet.

Den eksisterende litteratur om S&OP (både den praktiske og den teoretiske) inkluderer ikke det menneskelige aspekt, men er mere fokuseret på det tekniske – processen og forløbet. At inddrage en personprofil som analyseelement skal skærpe bevidstheden om, at det er mennesker, der gør forskellen på, om ting bliver eksekveret succesfuldt eller ej. Personprofilelementet vil således udgøre et centralt element i de værktøjer, projektet vil udvikle.

Fasen gennemføres med ekstern assistance fra 4IMPROVE og Implement Consulting Group under ledelse af SDU.

“Mac Baren Tobacco ønsker med S&OP at få styrket arbejdet med forecast og mere fokus på konceptudvikling og simplificering.” Direktør Simon Nielsen, Mac Baren Tobacco Company