Fase 2

Fasen er gennemført

Best practices af S&OP implementering

Fasen indeholder studier af såkaldt best practices i implementeringen af S&OP blandt danske virksomheder. Best practices er benævnt i flertal for at tydeliggøre, at der ikke kun er én best practice, men flere – afhængig af situationsspecifikke forhold.

Fem virksomheder med erfaringer på området, og som har opnået forretningsmæssige resultater gennem implementering af S&OP, indgår i denne fase af projektet.

Fasen vil afdække de 3 P’er for hver virksomhed – Process, People & Performance. Fasen vil blive gennemført gennem personlige interviews med deltagere fra både salgs- og operationssiden samt udarbejdet sekundært materiale om S&OP processerne fra virksomhederne.

Der vil blive udarbejdet videoer om succeskriterier og faldgrupper ved S&OP implementeringerne samt de forretningsmæssige fordele, der er opnået via implementeringerne.

Fasen vil ligeledes levere praksisorienterede artikler og case materiale til undervisningsbrug. Disse vil blive publiceret under henholdsvis “Best Practices” og “10 implementeringsforløb” under siden “Resultater“.


Gå-hjem-møde 14. november 2017

Find materialer med mere her …