Fase 4

Spørgeskemaundersøgelse

Fasen består af en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække udbredelsen af S&OP i Danmark, herunder at:

  • Identificere årsager til, hvorfor S&OP ikke anvendes/anvendes
  • Drivkræfter og barrierer
  • Succeskriterier for implementering og den konkrete effekt på performance.

Input til spørgeskemaet kommer fra litteraturstudier samt resultater fra de to foregående faser.
Centrale elementer i spørgeskemaet vil også handle om personlighedstyper (fra Fase 3).

Målet er at opnå minimum 100 respondenter, hvor der fås svar fra både salgs- og operationssiden i samme virksomhed. Endvidere et antal besvarelser fra virksomheder, hvor der kun foreligger svar fra enten salgs- eller operationssiden.