Hvad er S&OP?

S&OP er et projekt, der inddrager både salgs- og operationsmedarbejdere. Projektet har til formål at:

 • bidrage positivt til værdiskabelse.
 • forbedre time-to-market processer.
 • forbedre performance i virksomheder.

Forøgelse af virksomheders performance (vækst og innovation) og dermed konkurrencekraft er det primære fokus.

S&OP har til formål at skabe et fælles og afstemt billede af behovet for produkter og serviceydelser og af den kapacitet og de kompetencer, der skal til for at afstemme udbud og efterspørgsel.

Projektet øger opmærksomheden på, hvorledes små og mellemstore danske virksomheders (danske SMV’ers), konkurrencekraft forbedres gennem S&OP. S&OP er et instrument til at rive siloerne ned i virksomhederne og opnå forbedret performance i form af øget markedsforståelse, leveringsevne samtidig med reduceret omkostningsforbrug til gavn for innovation og vækst.

Specielt vil fokus være på at angive praktiske vejledninger til, hvorledes man opnår succes med at føre S&OP konkret ud i livet. Dette vil ske med inddragelse af personprofiler som analyseelement i forhold til at skærpe bevidstheden om, at det er mennesker, der gør forskellen på, om ting bliver eksekveret succesfuldt eller ej.

Målet er at synliggøre succeskriterier og barrierer ved S&OP implementering samt en kortlægning af denne praksis i dansk industri.

På baggrund af kortlægning af best practices blandt danske virksomheder og ved at inddrage informanter fra både salgssiden og operationssiden i projektet, er det målet at projektet vil levere en struktureret fremgangsmåde, inklusive værktøjer til at analysere muligheder og implementeringspraksis med S&OP.

Projektet søger at give svar på:

 • Hvordan definerer og i hvilket omfang anvender danske virksomheder S&OP?
 • Hvad er best practices indenfor S&OP?
 • Hvad er de konkrete gevinster ved at implementere S&OP?
 • Hvilke drivkræfter er der for at implementere S&OP?
 • Hvilke udfordringer opleves der ved at implementere S&OP – dels fra salgssiden og dels fra operationssiden?
 • Hvorledes påvirker S&OP virksomheders performance? (fx forbedret forecast, driftsmål, reduceret niveau for stock-outs, bedre kapacitetsudnyttelse, forbedret time-to-market af nye produkter)
 • Hvorledes adskiller paratheden sig til implementering af S&OP i forhold til medarbejdere i henholdsvis salg og operations?
 • Hvorledes spiller forskellige personlighedstyper af medarbejder fra salg og operations en rolle i implementeringen af S&OP?
 • Hvorledes kan vidensdelingen mellem salg og operations styrkes og udvikles?
 • Hvordan kan digitalisering ændre vilkårene for S&OP og grundlaget for processerne?