Fase 5

Sammenfatning og videnspredning

Denne afsluttende fase består i afholdelse af to halvdagskonferencer, hvor projektets samlede resultater formidles.

Videomateriale om hele forløbet offentliggøres sammen med et antal praksisrettede artikler og udviklede værktøjshæfter.

Efterfølgende anvendes data fra studierne til formidling af resultaterne i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Dansk Industri, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, Business Danmark og erhvervskonsulenter vil hjælpe til med formidling af projektets resultater.